ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

I love working out behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

De betalingen dienen te geschieden iDEAL of PayPal.

Elk lidmaatschapskaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Aanmeldingen voor alle trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.

Je kan je vanaf een week tot een uur voor aanvang van de les inschrijven.

Je kan je tot 2  uur voor aanvang van de les nog uitschrijven. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

I love working out is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden

Deelname aan een Bootcamp Training geschiedt geheel op eigen risico. I love working out is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is I love working out niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door I love working out georganiseerde activiteiten.

I love working out is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

Een Bootcamp Training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts.

I love working out behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

I love working out behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan een Bootcamp Training te ontzeggen. Geld wordt niet terug betaald.

Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van I love working out.

Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door I love working out bewaard zullen worden. I love working out verklaart met het oog op de privacywetgeving hierbij dat de gegevens noch ter inzage gegeven noch verkocht zullen worden aan derden.

Bij aanschaf van een registratie gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande voorwaarden.

COPYRIGHT © 2016 BOOTCAMP FOR HER - DESIGNED WITH LOVE